Udbyhøj: +45 20 78 51 32   |   Mellerup-voer: +45 21 24 81 78

UDBYHØJ KABELFÆRGE BLIVER ELEKTRISK OG 1 MANDS BETJENT

Ny profil Udbyhøj Kabelfærge

Udbyhøj Kabelfærge skal ombygges og have monteret et landstrøms anlæg så færgen fremover kan sejle i CO2 neutral drift.

Projektet har været i offentligt udbud, hvor Assens Skibsværft afgav det bedste bud på projektet, både på pris og på antal liggedage hvor færgen vil være ude af drift.

Ombygningen er planlagt til november måned 2021. Sidste dag færgen vil være i drift inden værftsbesøget er d. 29 oktober 2021 og den forventes at være tilbage ca. 1 december, hvor den vil genoptage sejladsen.

Ombygningen er planlagt i 2 etaper. Under 1 etape vil styrehuset blive flyttet til modsat side af færgen og sænket, så adgangsforholdene for vagthavende bliver væsentligt forbedret ift. nuværende placering. Ud over flytning af styrehus vil færgen få foretaget ordinært service og vedligeholdelses arbejder, så færgen først skal dokkes igen i 2026.

Pga. leveringsfrister på landstrøms anlægget vil Etape 2 blive iværksat i marts 2022, hvor kabelhjulet bliver monteret på færgen og tilsluttet strøm fra landanlægget. Færgen vil herefter sejle CO2 neutralt

Randers og Norddjurs Kommune er sammen om at drive færgen og ønsket om at bygge færgen om, udspringer fra et ønske om at reducere driftsomkostningerne. Når færgen er ombygget er er det muligt for vagthavende skipper både at stå for sejladsen og for billetteringen, som hidtil er blevet udført at billettører.

Kabelhjul der er monteret på færgen GERD, der sejler mellem Gunnesby-Kornhall, Sverige

I Sverige og Finland er der flere steder hvor mindre færger er forsynet med landstrøms anlæg. Da Kabelfærgens nuværende generatoranlæg står foran en udskiftning, opstod ideen med at udstyre Kabelfærgen med et landstrømsanlæg. Det blev hurtigt afklaret at et landstrømsanlæg kan etableres inden for de økonomiske rammer for udskiftning af generator-anlæggene.

Derfor tog Randers og Norddjurs Kommune i fællesskab beslutning om at gøre Kabelfærgen CO2 neutral.

Færgeriet ser frem til at kunne få en Co2 neutral færge og dermed være på forkant med den grønne omstillings proces som er i gang indenfor færgedrift/skibsfart. Vi er klar over at vi med projektet bliver pionerer i Danmark ved at benytte denne løsning, men det ser vi som en spændende udfordring. Vi har de svenske erfaringer at trække på, så Danmarks eneste trækkabelfærge er også den første færge med landbaseret strøm til drift af færgen.

Ragna, Mellerup-Voer vil under Kabelfærgens driftstop udvide sejlplanen til sidste sejlads kl 1750, samt hvis der er behov, sejle ekstra ture på morgenafgange, så de kunder der pt. bruger Kabelfærgen kan benytte Ragna inden for samme tidsplan